Sejarah Kesultanan Asahan

Sejarah Kesultanan Asahan

Dari Iskandar Muda Hingga Abraham

Perjalanan Sultan Aceh, Sultan Alaiddin Ri’ayatsyah atau dikenal juga sebagai Sultan Iskandar Muda, ke Johor dan Malaka tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan.

Perjalanan Iskandar Muda

1612

Raja Asahan Pertama

1630

Tengku Abraham Ditabalkan

1980

Perjalanan Sultan Aceh, Sultan Alaiddin Ri’ayatsyah atau dikenal juga sebagai Sultan Iskandar Muda, ke Johor dan Malaka tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah “Tanjung” yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau, kemudian bertemu dengan Raja Simargolang. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah pelataran sebagai “Balai” untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, sekarang ini dikenal dengan “Tanjung Balai”.

Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, anak Batara Sinomba dari Raja Pinang Awan yang bergelar “Marhum Mangkat di Jambu”. Siti Ungu Selendang Bulan kemudian dibawa ke Aceh dan lahirlah seorang putera yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari kesultanan Asahan.

Setelah beberapa tahun maka kedua orang Abang Siti Ungu dengan ditemani oleh Raja Batak datang menemui Sultan Aceh meminta adiknya untuk dibawa pulang. Sultan Aceh pun mengabulkan permintaan kedua orang abang dari Siti Ungu tersebut dengan syarat Apabila kelak anak yang dilahirkan oleh Siti Ungu adalah seorang Laki – laki maka ia harus dirajakan didaerah Asahan.

Untuk mengawal rombongan Siti Ungu kembali ke negerinya maka Sultan Aceh mengutus salah seorang pembesarnya di Pasai yaitu Anak Sukmadiraja yang berasal dari Kampung Sungai Tarap Minangkabau.

Setibanya di Asahan, Siti Ungu melahirkan seorang anak laki – laki yang diberi nama RAJA ABDUL JALIL. Siti Ungu kemudian menikah lagi dengan Raja Batak yang setelah masuk islam dan diberi gelar Raja Bolon dan memperolah seorang putera yang bernama Raja Abdul Karim yang digelar dengan Bangsawan “Bahu Kanan”.

Tak berapa lama kemudian Raja Bolon menikah lagi dengan Puteri Raja Simargolang dan memperoleh dua orang putera yaitu Abdul Samad dan Abdul Kahar yang bergelar Bangsawan “Bahu Kiri”.

Setelah Raja Bolon meninggal terjadi perselisihan antara Sultan Abdul Jalil dengan Raja Simargolang karena mengangkat kedua cucunya tersebut menjadi raja di Kota Bayu dan Tanjung Pati.

Sultan Abdul Jalil terpaksa mengundurkan diri ke Hulu Batubara dan meminta bantuan ayahnya Sultan Aceh. Akhirnya dengan bantuan Sultan Aceh, Raja Simargolang dapat dikalahkan dan dipaksa untuk membuat perjanjian damai dan pada saat itu pula Anak Sakmadiraja dinobatkan menjadi Bendahara di Kerajaan Asahan

Dari Masa ke Masa

1630 -  Sri Paduka Tuanku Abdul Jalil Rahmad Shah diangkat sebagai Raja Asahan I. Beliau menikah dengan Enzik Amina putri dari Bendahara Pemangku Raja Bahu bin Sukma Diraja dan istrinya Ompa Liang. Dari Pernikahan ini Abdul Jalil mendapat 2 orang putra bernama Tengku Saidi dan Sri Paduka Raja

Tak lama berselang Tuanku Abdul Jalil menikah lagi dengan Tengku Ampuan, Putri dari Tengku Sulung glr Marhom mangkat di Simpang, Raja Panai dan Bilah. Dari pernikahan kedua ini lahirlah 3 orang putri, Raja Huma, Raja Marsah dan Raja Busu. Masing-masing mereka tinggal di Bilah.

16xx - Tuanku Abdul Jalil mangkat di Tangkahan Sitarak dan dimakamkan di Pulo Raja, Asahan. Setelah Sultan Abdul Jalil mangkat, maka bermufakatlah Bendahara beserta kerapatannya dan mengangkat Sri Paduka Tuanku Saidi Shah sebagai Raja Asahan II.

Kemudian Raja Saidisyah pindah ke Simpang Toba. Beliau menikah dengan Puteri Bendahara yang bernama Halijah (Jaliah). Dari pernikahannya tersebut beliau dikaruniai seorang putera yang bernama Tuanku Muhammad Mahrum.

17xx - Raja Saidisyah wafat di Simpang Toba dan dimakamkan disana dengan gelar Marhum Simpang Toba. Untuk melanjutkan Kerajaan Asahan, maka dinobatkanlah putra tunggal Raja Saidi yaitu: Sri Paduka Tuanku Muhammad Mahrum Shah menjadi Raja Asahan III. Beliau menikah dengan Enzik Samidah, putri dari Bendahara.

Dari pernikahannya ini Tuanku Mahrum ini memiliki 3 orang putra dan seorang putri, yakni: Tuanku Abdul Jalil, Tuanku Muhammad Shah. Tuanku Kecik Besar dan Raja Amaran.

1760 - Tuanku Muhammad Mahrum mangkat di Sungai Banitan, putera beliau Sri Paduka Tuanku Abdul Jalil II Rahmad Shah pun dinobatkan sebagai Raja Asahan IV. Tuanku Abdul Jalil II menikah dengan Enzik Salama putri dari Bendahara. Dari pernikahan ini Tuanku Abdul Jalil II memiliki 3 orang putra, yaitu: Tuanku Deva, Tuanku Abdul Zalim dan Tuanku Sutan Muda.

Tuanku Abdul Jalil II memindahkan pusat pemerintahan ke Kampung Baru ( Sungai Raja ). Beliau adalah tipe orang yang pintar dan nekat tanpa mengenal takut. Menurut sejarah pada tahun 1760 - 1765 Raja Alam ( Sultan Siak ) anak raja kecik minta bantuan kepada beliau untuk melawan Belanda di Malaka. Ketika beliau menemani Sultan Siak ke Malaka dan menjadi tamu kehormatan Gubernur Malaka beliau menyaksikan kota Malaka telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Melihat hal ini beliau langsung mengambil tindakan membakar semangat rakyat Malaka untuk melawan Belanda dan memberitahukan kepada Raja Alam ( Sultan SIak ) untuk melawan VOC dari daerahnya ( Siak ) dan Tuanku Abdul Jalil II siap untuk memimpin pasukan dan berada digaris depan.

Dalam penyerangan ke Pulau Gantung yang menjadi lambang kekuatan Belanda pada masa itu, Belanda dapat dikalahkan dan dipukul mundur. Pulau Gantung pun kembali ke dalam kekuasaan Kerajaan Siak. Atas kegigihan dan kegemilangannya membantu Kerajaan Siak menghalau Belanda beliau dianugerahi gelar " Yang dipertuan " oleh Sultan Siak.

1765 - Tidak berapa lama setelah beliau pulang ke Asahan, tepatnya pada tahun 1765 beliau meninggal di Sungai Raja Kampung Baru (Kisaran) dan dimakamkan disana dengan gelar Marhum Sungai Raja.

Untuk meneruskan perjalanan dinasti Asahan, maka dinobatkanlah Y.T.M. Sri Paduka Tuanku Deva Shah sebagai Sultan Asahan V dan Adiknya Raja Abdul Zalim diangkat sebagai Raja Muda.

Sultan Devashah memerintah di Pasir Putih masih masuk dalam wilayah Kisaran saat ini. Masa hidupnya beliau mempunyai 5 orang istri, Yaitu: Istri pertama beliau adalah putri Bendahara, Istri kedua putri dari Raja Rondahim, Raja of Simalungun, Tanah Jawa. Istri ketiga Gadis Tiong Hoa dari Malaka, Dari pernikahan ketiga inilah lahir: Tuanku Said Musa dan Tuanku Muhammad Ali.

Istri keempatnya Encik Jahu (Gadis Cina dari Malaka), dari pernikahan keempat ini dia memperoleh 1 putra dan 3 putri, yaitu: Raja Laut, Raja Sayang, Tengku dan Raja Biong Lentung. Dan istri yang kelima Sultan Deva Shah adalah Enzik Sayyida.

1805 - Sultan Deva Shah mangkat di Pasir Putih, Beliau digelar Marhom Pasir Putih. Kemudian dinobatkanlah putranya Y.T.M. Sri Paduka Tuanku Sultan Ahmad Musa menjadi Sultan Asahan VI. Masa pemerintahannya Sultan Ahmad Musa memindahkan kekuasaannya ke Rantau Panjang.

1807 - Sultan Ahmad Musa menikah dengan Encik Fatima, putri dari Megat Gunung bin Bendahara. Belum lagi anaknya lahir Sri Paduka Tuanku al-Sultan Muda Muhammad Ishaq ibni al-Marhum Sultan Ahmad Musa Shah, yang nantinya diangkat sebagai Raja Muda Asahan dan Raja Kualuh dan Leidong, Sultan Ahmad Musa pun mangkat. Dia diberi gelar marhum mangkat di Rantau Panjang. Maka untuk meneruskan kepemimpinan Asahan, dinobatkanlah adik Sultan Musa,yaitu: Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad ‘Ali Shah sebagai Sultan Asahan VII.

Masa hidupnya Sultan Muhammad Ali Shah menikah 2 kali, pernikahan pertamanya dengan Tengku Ampuan, adik dari Tengku Tua - putri dari Tengku Sutan. Dari pernikahan ini lahirlah Raja Husain Shah dan Tengku Siti Asmah glr.Tengku Maha Suri Raja Deli (1852 - menikah dengan Sri Paduka Tuanku Sultan Panglima Usman al-Sani Perkasa Alam Shah ibni al-Marhum Sultan Amaluddin Panglima Mangedar Alam Shah [al-Marhum Masjid], Sultan Deli).

Dari pernikahan kedua dengan Puan Beberapa, lahirlah 2 putra yaitu: Tengku Sulung dan Tengku Alang Ja'afar, dan 2 putri: Raja Biyong dan Raja Tua Saiciwai.

1813 - Sultan Muhammad Ali Shah mangkat di Si Rantau. Untuk meneruskan dinasti Kesultanan Asahan selanjutnya terjadi perselisihan antara Tuanku Muhammad Ishaq anak dari Tuanku Ahmad Musa, Sultan Asahan VII dan  Tuanku Husain Shah anak dari Sultan Muhammad Ali, Sultan Asahan VIII.

Tengku Tua yang pada masa itu merupakan wali dari Raja Muhammad Ishaq menetapkan Raja Muhammad Ishaq sebagai Sultan Asahan. Akan tetapi hal ini ditentang oleh Bendahara yang menjadi wali Sultan Husain Shah.

Berbagai jalan musyawarah telah ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi karena kedua belah pihak masing-masing mempertahankan pendapatnya maka penyelesaian tidak juga didapat hingga akhirnya perang saudara pun tidak dapat terelakkan lagi. Penduduk Asahan khususnya kaum Batak tidak menerima jika Raja Muhammad Ishak yang menjadi Sultan Asahan.

Pada masa perang tersebut berkecamuk daerah sepanjang Sungai Silau dikuasai oleh Sultan Muhammad Husain Shah, sedangkan daerah sungai Asahan sampai ke Bandar Pulau dikuasai oleh Raja Muhammad Ishaq. Berkali-kali pihak keluarga besar Kesultanan Asahan telah mengadakan musyawarah, akan tetapi tidak ada kesepakatan yang didapat untuk menghentikan pertikaian antara dua orang saudara tersebut.

Sampai akhirnya pihak Keluarga Besar Kesultanan Asahan mengambil suatu keputusan yang sangat mengejutkan pada masa itu yaitu melakukan penyerangan ke Negeri Kualuh. Keputusan ini diambil dengan berdasarkan beberapa alasan, dan salah satu alasan yang paling mendasar adalah apabila Negeri Kualuh dapat ditaklukkan maka Raja Muhammad Ishak akan dinobatkan menjadi raja di sana.

Keputusan keluarga besar tersebut disetujui oleh Sultan Muhammad Husain Shah dan Raja Muhammad Ishaq. Dengan cepat dibentuk dua kelompok pasukan yang masing-masing dipimpin oleh Sultan Muhammad Husain Shah dan Raja Muhammad Ishaq. Sultan Muhammad Husain Shah menyerang dari daerah kuala sungai Kualuh sedangkan Raja Muhammad Ishaq memimpin pasukannya menyerang dari daerah hulu hingga akhirnya negeri Kualuh dapat ditaklukkan.

1829 - Raja Muhammad Ishak dinobatkan menjadi Sri Paduka Tuanku al-Sultan Muda Muhammad Ishaq ibni al-Marhum Sultan Ahmad Musa Shah menjadi Yang Dipertuan Besar Muda Asahan yang berkuasa mulai dari Sungai Asahan sampai ke Bandar Pulau dan Dia juga diangkat sebagai Raja Kualuh dan Leidong. Dan pamannya Tengku Tua dan Tengku Biyung Khecil mengangkat Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah I menjadi Sultan Asahan VIII yang berkuasa di Sei.Silau.

Untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di Negeri Kualuh Sultan Muhammad Husain Shah mengangkat beberapa orang Datuk yang diambil dari Asahan.

Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah I lahir tahun 1806. Semasa hidupnya ia menikah 2 kali. Istri pertamanya adalah Tengku Sulung, putri dari pamannya Tengku Tua dan istrinya Putri Raja Pinai. Dari pernikahan pertama ini lahirlah 3 putra dan 4 orang putri yaitu: Tengku Ahmad Shah, Tengku Amir glr.Tengku Pangeran Besar Muda, Tengku Muhammad Adil (Tengku Babul), dan Tengku Tengah glr. Tengku Ampuan, Tengku Putri,  Tengku Kechil Ajis, Tengku Sunit. Sedangkan dari istri keduanya Tuan Telaha (Tuan Trus) putri seorang keponakan dari Raja Batak Buntu Panai melahirkan Raja Muhammad Sharif glr.Tengku Setia Maharaja, Raja Muhammad Bakir dan seorang putri yaitu: Tengku Sulung Toba.

10 Februari 1859 - Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah I mangkat di Si Rantau, dan dikebumikan di Kampung Mesjid. Meneruskan kepemimpinan Asahan diangkatlah putra mahkota Sri Paduka Tuanku Sultan Ahmad Shah sebagai Sultan Asahan IX.

18 September 1865 - Karena Sultan Ahmad menolak mentah-mentah Belanda untuk tunduk dan patuh pada Kesultanan Siak, malah Sultan Ahmad memasang bendera-bendera Inggris ditepi pantai asahan, Maka Belanda menyerang Asahan. Dan Asahan takluk pada waktu itu.

27 September 1865 - Setelah Asahan takluk. Belanda mengasingkan Sultan Ahmad Shah dan adiknya Tengku Muahammad Adil ke Riau, Sedangkan adiknya Tengku Amir glr.Tengku Pangeran Besar Muda diasingkan ke Ambon.

Elisa Netscher sebagai Asisten Residen Riau pada waktu itu mengangkat Sri Paduka Tuanku al-Wathiq Billah al-Sultan Muda Ni'matu'llah Shah Ibni al-Marhum al-Sultan Muda Muhammad Abdul Haq, Yang Dipertuan Muda di-Asahan dan Raja Kualuh dan Leidong memimpin Asahan.

Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dipimpin oleh seorang Kontroler, yang diperkuat dengan Gouverments Besluit tanggal 30 September 1867, Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 1. Onder Afdeling Batu Bara
 2. Onder Afdeling Asahan
 3. Onder Afdeling Labuhan Batu.
Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya. Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas Distrik dan Onder Distrik yaitu:
 1. Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang.
 2. Distrik Kisaran.
 3. Distrik Bandar Pulau dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge.
Sedangkan wilayah pemerintahan Datuk-datuk di Batu Bara dibagi menjadi wilayah Self Bestuur yaitu:
 1. Self Bestuur Indrapura
 2. Self Bestuur Lima Puluh
 3. Self Bestuur Pesisir
 4. Self Bestuur Suku Dua ( Bogak dan Lima Laras ).
30 November 1867 - Sultan Muda Ni'matullah diturunkan oleh Belanda. Kemudian Asahan dipimpin oleh 4 pembesar Melayu, dan pada masa ini sangat sering terjadi perlawanan terhadap Belanda di Asahan.

24 Maret 1886 - Sultan Ahmad Shah dipaksa menandatangani surat perjanjian takluk (akte van bevestiging) di Bengkalis.

AKTE VAN BEVESTIGING

Karena telah diputuskan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1865 atas kekosongan kekuasaan Tengku Achmad Shah selaku Sultan Asahan, dengan ini tanggal 25 Maret 1886, Saya ABRAHAM ADRIANUS HOOS, selaku Residen Sumatra Pantai Timur, yang dibuat dan yang ditulis bersumpah untuk melakukan perbuatan ini;

Dengan demikian dikatakan bahwa Tongkoe Achmad SHAH dengan saya, di bawah persetujuan lebih lanjut dari Yang Mulia Gubernur Jenderal, dalam nama dan karena atas nama Pemerintah Hindia Belanda, dalam martabat nya selaku Raja Assahan diakui dan dikonfirmasi atas nama: SULTAN ACHMAD SHAH , dan dia akan berkomitmen kepada Pemerintah dan mematuhinya, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
 • Raja dari Assahan dalam semua masalah administrasi dan keadilan, dibantu oleh sebuah dewan yang terdiri empat anggota, sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah Sumatra Timur.
 • Raja Assahan oleh Pemerintah diberikan pendapatan sebesar f 18.000 (delapan belas ribu gulden)/ tahun, selain jumlah f 10 000 (sepuluh ribu gulden) sekaligus, untuk biaya sebagai berikut;
 • Setiap anggota dewan pemerintah diberikan pendapatan f 1200 (seribu dua ratus gulden)/tahun.
 • Penghulu bandar, Pasir Mandagei dan Bandar Poeloe masing mendapatkan f 480 (empat ratus delapan puluh gulden)/tahun;
 • Penghulu Pakan Tanjung Balaei mendapatkan modal f 300 (Tiga Ratus gulden)/ tahun;
 • Datoek bandar SJAKAR sepanjang hidupnya mendapat hibah sebesar f 600 (enam ratus gulden)/tahun;
 • Dalam mencari dana tersebut sebagai awal kompensasi pada tahun 1876 oleh Pemerintah ditarik dari penghasilan yang didapat dari ekspor dan sumber daya yang disewakan Assahan termasuk monopoli terhadap garam.
 • Raja dari Assahan tetap dalam kenikmatan tidak diambil alih oleh pendapatan Pemerintah, yang ia seperti sesuai dengan lembaga-lembaga negara tua dapat mengklaim, dilengkapi dengan pengetahuan dan persetujuan dari wakil Pemerintah.
 • Sejauh rakyatnya dapat diadili atas pengadilan pemerintah, hak Raja Assahan secara langsung atau melalui proxy untuk duduk di pengadilan tersebut, untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan datang.
 • Mengenai Tanah konsesi akan dikeluarkan perjanjian khusus dengan Raja.
Sebagai bukti, akta ini disajikan.

Dengan demikian dilakukan di BengKalis pada tanggal 25 Maret 1886.

Residen dari Pantai Timur Sumatera,

(Signed)

Hoos.

25 Maret 1886 -  Sultan Ahmad dan Adiknya dikembalikan ke Asahan. Sultan Ahmad kembali memerintah Asahan.

Dalam hidupnya tercatat, Sultan Ahmad Shah pernah menikah 2 kali, pertama dengan Tengku Sulung, putri sulung dari Tuanku Muhammad Ishaq al-Marhum Ibni Tuanku Kata Musa Shah, Raja Kualuh Leidong dan dan Yang Dipertuan Muda di-Asahan. Dan istri kedua Encik Daeng, seorang wanita Bugis dari Riau. Tapi dari kedua pernikahan ini Sultan Ahmad tidak mendapat keturunan.

27 Juni 1888 - Sebelum Sultan Ahmad Shah mangkat, beliau sempat membuat surat wasiat. Karena dia tidak mempunyai keturunan maka untuk melanjutkan pemerintahan Kesultanan Asahan, dia meminta supaya anak tertua dari adiknya Tengku Muhammad Adil dan istrinya Encik Sri Bulan yaitu: Tengku Ngah Tanjung menjadi Sultan. Akhirnya Sultan Ahmad Shah pun wafat di Istana Kota Raja Indra Sakti Tanjung Balai dan dimakamkan di Mesjid Agung Sultan Ahmad Shah.

8 Oktober 1888 -  Atas persetujuan Belanda, akhirnya Tengku Ngah Tanjung dinobatkan sebagai Sultan Asahan X dengan nama Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah II.

11 Februari 1908 - Sultan Muhammad Husein Syah II menandatangani Politik Kontrak dengan Pemerintah Hinda Belanda yang pada waktu itu diwakili oleh Jacob Ballot selaku Resident Sumatra Timur. Pemerintah Belanda juga mengangkat  Laurentius Knappert sebagai Asisten Residen Afdeling Asahan.

Semasa hidupnya Sultan Muhammad Husain II menikah 6 kali, yang pertama dengan Raja Tengah Uteh  putri sulung Raja Tengah Muhammad Abu Bakar dan istrinya, seorang wanita asal Arab. Pernikahan kedua dengan Siti Zainab, seorang wanita keturunan Arab.  Pernikahan ketiga Encik Hitam, seorang wanita dari Penang. Pernikahan keempat dengan Encik Unga [Ongah], seorang wanita dari Sungei kepayang (mungkin sumbu yang sama Hajjah Ainon Binti Awang, atau Singapura, yang mungkin ibu dari Tengku Jawahir, m kedua, Jailani bin Ali, orang Jawa, oleh siapa dia punya masalah lebih lanjut. Pernikahan kelima dengan Tengku Zahara putri dari Putri YM Tengku Muhammad Yusuf bin Tengku Abdul Jalil, atau Johor-Singapura. Pernikahan keenam Tengku Madariah dan pernikahan ketujuh dengan Encik Itam. Dari pernikahan ini Sultan Muhammad Husain II memiliki 8 putra dan 14 putri, yaitu:
 1. Tengku Amir lahir tahun 1885 di Tanjung balai, Tanggal 5 Mei 1899 dinobatkan sebagai Tengku Besar anak dari pasangan dengan Raja Uteh.
 2. Tengku Ibrahim (Siti Zainab)
 3. Tengku Usman lahir 1900 (Encik Hitam)
 4. Tengku Muhammad Ishaq (Encik Hitam) meninggal saat Revolusi Sosial 4 Maret 1946
 5. Tengku Haidar Mahazir (Encik Unga)
 6. Tengku Sha’ibun Yunus (Tengku Zahara)
 7. Tengku Muhammad Ali (Tengku Zahara)
 8. Tengku Abdul Aziz (Tengku Zahara)
 9. Tengku Darjat
 10. Tengku Aisha (Encik Ongah)
 11. Tengku Khair ul-Bariah (Encik Itam)
 12. Tengku Fatimah Badriyah
 13. Tengku Mariam
 14. Tengku Jamilah
 15. Tengku Munah
 16. Tengku Salmah
 17. Tengku Haminah
 18. Tengku Chantik
 19. Tengku Kalsum
 20. Tengku Hasnah
 21. Tengku Arfah [Ariah] (Tengku Zahara)
 22. Tengku Jawahir (Tengku Zahara)
1910 - Harga Karet dunia melambung tinggi. Belanda dan Amerika pun sepakat untuk membuka perkebunan karetnya di Asahan. Atas persetujuan Sultan Muhammad Husain II memberikan konsesi tanah daerah Kisaran, maka kedua negara ini membuka perusahaan yang bernama Hollandsch-Amerikaansche Plantage Maatschappij.

8 Februari 1913 - Tengku Besar Amir wafat, untuk menggantikan posisinya Sultan Muhammad Husain II pun melnobatkan Tengku Sha’ibun Yunus sebagai Tengku Besar.

7 Juli 1915 - Sultan Muhammad Husain II mangkat di Istana Kota Raja Indra Sakti, Tanjung Balai. Beliaupun dimakamkan di Mesjid Raya Sultan Ahmad Shah. Dinobatkanlah putra keenam dari istri kelimanya, yaitu Tengku Sha’ibun Yunus dengan nama Sri Paduka Tuanku Sultan Sha’ibun Abdul Jalil Rahmad Shah III. Tetapi karena beliau masih muda, sehingga untuk sementara pemerintahan dipegang oleh  saudara ayahnya Tengku Alang Yahya (Regent of Negeri Asahan).

1917 - Pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjung Balai sejak didirikan sebagai Gementee berdasarkan Besluit G.G. tanggal 27 Juni 1917 dengan Stbl. 1917 No. 284, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di derah Sumatera Timur termasuk daerah Asahan seperti H.A.P.M., SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain

17 Juni 1933 - Sri Paduka Tuanku Sultan Sha’ibun Abdul Jalil Rahmad Shah III menikah dengan  Tengku Nurul Asikhin binti al-Marhum Tengku Rahmad. Putri dari Tengku Rahmad bin Tengku Ismail al-Haj, Pangeran Bendahara Putra, dari Bedagai, dan istrinya, YM Tengku Tisah Adil [Mulki] binti Tengku Muhammad ', putri kelima YAM Tengku Muhammad 'Adil [Babul] Ibni al-Marhum Sultan Muhammad Husain Rahmad Shah. Permaisuri lahir di Bedagai, 1896, dan pada hari itu dinobatkan sebagai Tengku Permaisuri di Istana Kota Raja Indra Sakti, Tanjung Balai, 17 Juni 1933.

15 Juli 1933 ( 9 Safar 1353 H ) - Beliau ditabalkan menjadi Sultan Asahan XI di Istana Kota Raja Indra Sakti Tanjung Balai pada hari Kamis 15 Juli 1933 pukul 11.00 WIB.

Sultan Syaibun belajar di H.I.S di Tanjung Balai dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke MULO di Batavia bersama dengan dua orang saudaranya yaitu T. Khaidir dan T. Ishaq.

933 - Beliau juga merenovasi Mesjid Raya Sultan Ahmad Shah di Tanjung Balai.

1933 - Beberapa bulan setelah menikah dengan Permaisuri Tengku Nurul, Sultan Sha'ibun pun menikah lagi dengan Encik Mariam, dan bulan September 1933, Beliau menikah lagi dengan Encik Sa'adiah binti Muhammad Ariffin. Dari ketiga isteri tersebut beliau dikaruniai 4 Orang putera dan 5 orang puteri yaitu :
 1. Almarhum T. Sulung Baihak Syah
 2. Almarhumah T. Nurhayati
 3. Almarhum T. Dahnian
 4. T. Alma
 5. Almarhum T. Mirna
 6. T. Nur Zehan
 7. T. Yasmin
 8. T. Alexander
 9. T. Dr. Kamal Abraham
 10. 13 Maret 1942 - Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang, sejak saat itu Pemerintahan Fasisme Jepang disusun menggantikan Pemerintahan Belanda. Pemerintahan Fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan Belanda yaitu Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batu bara. Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi Distrik yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sei Kepayang.
 11.  
 12. 14 Agustus 1945 - Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamirkan. Sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan yang di pegang oleh Jepang sudah tidak ada lagi, tapi pemerintahan Kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada.
 13.  
 14. 3 Maret 1946 - Sejak pagi ribuan massa telah berkumpul. Mereka mendengar bahwa Belanda akan mendarat di Tanjung Balai. Namun kerumunan itu berubah haluan mengepung istana Sultan Asahan. Awalnya gerakan massa ini dihadang TRI namun karena jumlahnya sedikit, massa berhasil menyerbu istana sultan.
4 Maret 1946 - Besoknya, semua bangsawan Melayu pria di Sumatera Timur ditangkap dan dibunuh. Hanya dalam beberapa hari, 140 orang kedapatan mati, termasuk para penghulu, pegawai didikan Belanda, dan sebagian besar kelas tengku. Di Tanjung Balai dan di Tanjung Pasir hampir semua kelas bangsawan mati terbunuh. Sultan Sha'ibun tidak dibunuh, beliau dipenjarakan oleh Revolusioner Komunis.

1947 - Sultan Sha'ibun dibebaskan oleh tentara Inggris pada Juli 1947.

1 November 1947 - Sultan Sha'ibun diberi pangkat Kapten Pertama untuk Pasukan Pengawal Negara Sumatera Timur dan Distrik Tanjung Balai.

6 September 1948 - Sultan Sha'ibun menghadiri Investiture Khidmat Ratu Juliana dari Belanda di Gereja Baru, Amsterdam. Beliau mendapatkan mendali Knight Order of The Netherlands Lion dan Officer of the Order of Orange-Nassau.

1948 - 1950 - Sultan Sha'ibun diberi jabatan bagian keamanan dalan Kabinet Pemerintahan Negara Sumatera Timur.

6 April 1980 - Sultan Sha'ibun mangkat dan dimakamkan di pemakaman Mesjid Raya Tanjung Balai.

pada tanggal 17 Mei 1980 diangkatlah Dr. T. Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmatsyah sebagai Sultan Asahan ke XII.

Setelah upacara pengangkatan selesai, malam harinya dilaksanakan pemberian gelar kepada keturunan kesultanan sebagai pelengkap struktur organisasi kerajaan. Gelar terebut diberikan kepada :
 1. Almarhum T. Alauddin Nazar mendapatkan gelar Tengku Bendahara.
 2. T. Rumsyah mendapatkan gelar Duta Amerta.
 3. T. Bustamam, T. Yose Rizal, Almarhum T. Azis dan T. Yusuf Idris mendapatkan gelar Pangeran Asahan.
 4. T. Amirsyah dan T. Thamrin mendapatkan gelar Datuk Bintara.